Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chính sách kinh doanh
Định hướng phát triển
Năng lực nhân sự
Sơ đồ tổ chức
Năng lực tài chính
Những thành tựu đã đạt được
Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo


            [ Hướng dẫn thanh toán ]

 
Năng lực tài chính

Quá trình tăng trưởng Doanh thu qua các năm tài chính (2006-2007-2008):

Khả năng tín dụng:

Số tài khoản: 31093199
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Thăng Long
Hạn mức tín dụng năm 2009 ACB cấp: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn)